پیام فرستادن
Shenzhen Bwin Precision Tools Co., Ltd.
شرکت
محصولات
درج کاربید تنگستن
چرخاندن درج های کاربید
درج کاربید Cnc
آسیاب انتهای کاربید
آسیاب انتهای تخت
آسیاب انتهای دماغه توپ کاربید
شعاع گوشه آسیاب انتهایی
آسیاب انتهایی آلومینیوم
فرز کاربید
درج کاربید آسیاب
درج تراش کاربید
درج شیار کاربید
درج رشته های کاربید
U درج مته
آسیاب انتهایی خشن
آسیاب انتهای نخ
چمفر پایان آسیاب
مته های کاربید تنگستن